Spis treści

  1. List: 1
  2. Pogrzeb: 1
  3. Przemiana: 1
  4. Przemijanie: 1
  5. Wesele: 1
  6. Łzy: 1
  7. Ślub: 1
  8. Śmiech: 1
  9. Żałoba: 1

  Ignacy KrasickiBajki noweListy

  1
  List, co prosił na pogrzeb, z tym, co na wesele.
  A jak to między sąsiady,
  Od rozmów przyszło do zwady.
  5
  Szło o pierwszeństwo; żałobny, szlubny
  Równie był chlubny.
  Udali się do trzeciego, aby je rozsądził;
  Ten rzekł: «Każdy z was zbłądził,
  Nie macie się z czego wynosić
  10
  Przecie i o sąd prosić:
  Po tobie zaczną płakać i będą się śmiali[1],
  Po tobie śmiać się zaczną, a będą płakali».

  Przypisy

  [1]

  i będą się śmiali — zapewne w czasie stypy. [przypis redakcyjny]