Spis treści

   Jarosław Lipszycdionizos[1] się wiesza

   1
   teraz to mnie zajebiesz albo cię oszukam
   dionizos zawiązuje na futrynie sznurek i oblizuje wargi
   klękam i sączę bardzo obcy język
   tej rozpusty bez rozumu nie zniosę puszczam
   5
   ostatecznie dionizos wiesza się
   kręgosłup ucieka ze mnie szeregiem pereł zakładam
   że sztywny płaszcz logiki a ja mięknę przed uderzeniami propagandy
   twój język i moja ręka — z nasienia — chrzan
   szara skóra świtu ja świdruję cię wzrokiem pusto

   Przypisy

   [1]

   Dionizos (mit. gr.) — bóg wina, płodnych sił natury i ekstazy religijnej. [przypis edytorski]