Spis treści

   Elżbieta LipinskaPer adulti[1]

   1
   Pamiętasz? Posłuchaj. Odwróć głowę.
   Ta melodia. Ta książka. To zdjęcie.
   Niegdysiejsze śniegi stopniały
   i znikły. Nawet mokra plama wyschła.
   5
   Power. Jeszcze nie musi się czekać
   na czerwoną czy ciemną gwiazdę,
   żeby ją złapać za ogon.
   Patrz. Żarzy się. Jest blisko.
   Na razie dźwięk. Szumna szybkość
   10
   przemieszczeń. Ruch. Radość.
   Nic z kamienia. Pomniki na potem.

   Przypisy

   [1]

   per adulti (wł.) — dla dorosłych. [przypis edytorski]