Spis treści

  1. Cierpienie: 1
  2. Dom: 1
  3. Morze: 1
  4. Młodość: 1
  5. Pamięć: 1
  6. Wspomnienia: 1

  Edward LeszczyńskiPowrotne fale

  1
  PamięćMorzePod te kamienne domu progi,
  pod dwór ten wiejski, ogród ten,
  przychodzi morze mej młodości,
  przychodzą fale dawnych scen.
  5
  Skróś tego morza[1] w czas daleki
  — zda się — me serce w głąb upadło,
  jak głaz w przepaściach cicho leży,
  a jeszcze toni drży zwierciadło —
  DomI pod kamienne domu progi,
  10
  pod dwór ten wiejski, ogród ten,
  z poszumem morza idą kręgi —
  wspomnienia, fale dawnych scen.
  WspomnieniaIdą i szumią, szemrzą, grają
  stłumionym chórem pieśń zawodną:
  15
  śpiewają życie me stracone,
  śpiewają wiosnę sił urodną.
  Na brzegu stoję — łowię głosy
  znajome mi, znajome.
  Czuję, że znowu wszystko żyje
  20
  co się przeżyło raz — znikome.
  Serce me, co już legło głazem
  w otchłani zapomnianej,
  znów bije w piersi, w krwi mej dzwoni
  swój śpiew niewyśpiewany:
  25
  Młodość— Bierz w oczy z ócz[2] młodości czar,
  rozkoszą drżyj, omdlewaj!
  znaj smętek chwil, zawrotny szał,
  — zapomnij! — kochaj! — śpiewaj!
  Nie żądaj nic, nie stwarzaj nic
  30
  dla trwałych spełnień celu!
  przez łzy i śmiech muzykę słysz
  w twym smętku i weselu!
  Za tobą świat, za tobą czas —
  jedyne to godziny —
  35
  zadźwięczy śpiew — zatętni krew —
  wybraniec ty jedyny!
  Cierpienie— Znajomych tonów słucham — płonę —
  palący ból mię[3] budzi.
  Serce me, co tam legło w toni,
  40
  wspomnieniem tylko ludzi.
  I tylko błysło w noc miesięczną[4]
  co z dawna mrok już kryje,
  — Pod dwór ten wiejski, ogród ten,
  przypomnień fala bije.

  Przypisy

  [1]

  Skróś tego morza — dziś: przez to morze. [przypis edytorski]

  [2]

  ócz (daw.) — dziś popr. forma D. l.mn: oczu. [przypis edytorski]

  [3]

  mię (daw.) — dziś popr. forma: mnie. [przypis edytorski]

  [4]

  miesięczny (poet.) — księżycowy. [przypis edytorski]