Spis treści

  1. Ciało: 1
  2. Dźwięk: 1
  3. Kondycja ludzka: 1
  4. Motyl: 1
  5. Natura: 1
  6. Przemijanie: 1
  7. Vanitas: 1 2

  pisownia łączna/rozdzielna: naoścież > na oścież;

  pisownia joty: liljową > liliową; aleji > alei;

  Bolesław LeśmianNapój cienistyZwiewność

  1
  DźwiękKondycja ludzka, PrzemijanieVanitasNaturaBrzęk muchy w pustym dzbanie, co stoi na półce,
  Smuga w oczach po znikłej za oknem jaskółce.
  Cień ręki — na murawie… A wszystko — niczyje,
  Ledwo się zazieleni — już ufa, że żyje.
  5
  A jak dumnie się modrzy[1] u ciszy podnóża!
  Jak buńczucznie[2] do boju z mgłą się napurpurza[3]!
  A jest go tak niewiele, że mniej niż niebiesko…
  Nic, prócz tła. Biały obłok z liliową przekreską[4].
  Dal świata w ślepiach wróbla. Spotkanie traw z ciałem.
  10
  Szmery w studni. Ja — w lesie. Mgłą byłeś? — Bywałem!
  Usta twoje — w alei. Świt pod groblą[5] w młynie.
  Niebo — w bramie na oścież… Zgon pszczół w koniczynie.
  Wstążka zmarłej dziewczyny na znajomej darni[6],
  Słońce, co chwiejnie skacząc, źdźbli[7] się w łzach deszczarni[8].
  15
  Wiara fali w istnienie za drugim nawrotem
  I wołanie o wieczność w jaśminach za płotem.
  Ciało, Vanitas, MotylChód po ziemi człowieka, co na widnokresie[9],
  Malejąc, łatwo zwiewną gęstwę ciała niesie
  I w tej gęstwie się modli i gmatwa co chwila
  20
  I wyziera[10] z tej gęstwy w świat i na motyla.

  Przypisy

  [1]

  modrzyć się (neol.) — niebieszczeć, stawać się a. być modrym, tj. niebieskim. [przypis redakcyjny]

  [2]

  buńczucznie — hardo, zuchwale. [przypis redakcyjny]

  [3]

  napurpurzać się (neol.) — stawać się purpurowym, czerwienić się intensywnie. [przypis redakcyjny]

  [4]

  przekreska — poprzeczna kreska, przekreślenie. [przypis redakcyjny]

  [5]

  grobla — wał ziemny usypany, aby spiętrzać wodę w rzece lub rozdzielać stawy. [przypis redakcyjny]

  [6]

  darń — gęsto splecione rośliny na powierzchni ziemi. [przypis redakcyjny]

  [7]

  źdźblić się (neol. od rzecz. źdźbło) — pojawiać się w drobnych fragmentach, w smużkach, źdźbłach. [przypis edytorski]

  [8]

  deszczarnia — studnia z wodą deszczową. [przypis redakcyjny]

  [9]

  widnokres — widnokrąg, horyzont. [przypis edytorski]

  [10]

  wyzierać — wyglądać; spoglądać, wychylając się skądś. [przypis redakcyjny]