Spis treści

  1. Młodość: 1
  2. Nauka: 1
  3. Przemijanie: 1
  4. Taniec: 1
  5. Zabawa: 1
  6. Śmierć: 1

  Uwspółcześniono:

  Pisownię wielkiej litery: Znajdzie co? — złamany szeląg -> Znajdzie co? — Złamany szeląg

  Jan LemańskiPolonez

  1
  Jakaż jest najmilsza teza
  W naszych win i kar nawale?
  Tany, tany, bale, bale…
  Więc zatańczmy poloneza.
  5
  TaniecHej panowie, kto niestary!
  Nim kar i win nawał minie,
  Dalej, dalej ku dziewczynie,
  Stajmy w pary, w pary, w pary!
  Grają skrzypce, basy, flety,
  10
  Bębny, trąby i oboje.
  Hej, za swoją łap dziewoję
  I rób… i rób… piruety!
  Kto za życiem życia szuka,
  Znajdzie co? — Złamany szeląg[1].
  15
  Kiep[2] ten, co się życia przeląkł,
  Do kaduka[3], do kaduka!
  ŚmierćJuż nieboszczyk twierdzi Homer
  (Niech mu ziemia będzie lekką):
  Ze szczęśliwszy jest daleko
  20
  Żywy pies, niż bóg, co pomerł[4].
  Z poumarłych już nie wskrzesa,
  Czyj raz trup przysypią proszkiem:
  Zgnije, chociaż byłby bożkiem,
  Z nazwą Ach… Ach… Achillesa[5].
  25
  Od frasunków serce wygój!
  Śmiało stań na życia szaniec[6]!
  Patrz, dziewczyna woła w taniec,
  Tańcz więc, hasaj i podryguj!
  Przemijanie, NaukaW folijałach[7], w księgach szpera,
  30
  W ascetyzmach ślęczy; kiśnie,
  A tymczasem czas mu zżera
  Lica-róże, usta-wiśnie.
  Nauczony ale starczy,
  Na dziewczęta patrzy z dala.
  35
  Trala… lala… trala… lala…
  Choćby chciał, lecz sił nie starczy.
  Ubił, ubił żądzom tamę
  I tryb życia wiódł niewinny,
  Aż mu inny, inny, inny,
  40
  Ukochaną porwał damę.
  Zabawa, MłodośćHej więc, póki służy krasa[8],
  Prze… hasuj[9], prze… hasuj życie,
  I nie żałuj przy kobiecie…
  Pięt nie żałuj, ni obcasa!
  45
  Chwytaj, co ci dola winna!
  I w tan, i w tan staj miłośnie.
  Dam nie żałuj: patrz, jak rośnie
  Coraz inna, inna, inna!

  Przypisy

  [1]

  szeląg (daw.) — drobna miedziana moneta. [przypis edytorski]

  [2]

  kiep (daw.) — dureń, głupiec. [przypis edytorski]

  [3]

  kaduk (daw.) — diabeł, licho. [przypis edytorski]

  [4]

  pomerł — dziś popr.: pomarł; pomrzeć: umrzeć. [przypis edytorski]

  [5]

  Achilles (mit. gr) — jeden z uczestników wojny trojańskiej. Według legendy był odporny na wszelkie ciosy, a jego jedynym słabym punktem była pięta. Zginął trafiony w nią strzałą Parysa. [przypis edytorski]

  [6]

  szaniec — umocnienie obronne, wał, okop. [przypis edytorski]

  [7]

  folijałach — dziś popr.: foliałach; foliał: wielka, gruba księga. [przypis edytorski]

  [8]

  krasa (daw.) — uroda. [przypis edytorski]

  [9]

  Prze… hasuj — od: przehasaj; hasać: bawić się wesoło, biegać, tańczyć. [przypis edytorski]