Spis treści

  1. Kondycja ludzka: 1
  2. Księżyc: 1
  3. Piękno: 1

  Jan LemańskiNokturn

  1
  Pudel, w psim świecie mędrca cieszący się sławą,
  Że tłuste z alfabetu wywęsza litery;
  Kundel, co zwykł urągać niepojętym zjawom —
  Więc krytyk, dalej Buldog z wejrzeniem megiery[1],
  5
  Obraz cnoty i statku — i Jamnik, co szparko
  Dołki kopie, jako też drobniejszy psi ludek,
  Powstawszy z materaców lub wylazłszy z budek,
  W noc, zwolnione z oków,
  Jęły szczekać na księżyc.
  10
  — Sam!
  — Taki odludek!
  — Tylko w gwiazdach, śród obłoków!
  — Toteż nie ma zdrowej cery!
  — W rzeczy samej!
  15
  — Jak cytryna wygląda!
  — Która ma plamy!
  — A jak niegrzecznie
  Ku nam wypina okrągłość ronda
  W tak zwanej pełni!
  20
  — Taki zarozumialec!
  — Nie zna, co bud kadry!
  — Objętość zmienia!
  — Ma jakieś kwadry[2]!
  — Młodzież uczy rozmarzenia!
  25
  — Nic wart społecznie!
  — Najzupełniej!
  — Lada świeca ma więcej uspołecznienia!
  — A już porównać nie da się z latarką!
  — Podczas zaćmienia tli się,
  30
  Że wstyd by było ogarkom!
  — Albo znów, gdy nów,
  Tak źle przyświeca,
  Że choć wal w gębę!
  — Rzekłbyś, iż chlubi się,
  35
  Że oświatę śćmił nocnym Markom[3].
  — Dojąłbym ci go zębem,
  Ażby mi posoką z nieba lunął…
  — Cóż, kiedy wysoko!
  — Kto z nim tam wskóra!
  40
  Tak co noc wybucha, to cieniej, to grubiej,
  Z ziemi do księżyca
  Kondycja ludzkaNiechętny zgiełk wrzawy
  Psich synów,
  Z których tresura
  45
  Wytrzebiła ducha.
  Ten go oto pies gubi pod kijem
  W czas prędki,
  Ów go dla kęsa strawy
  Powolniej zatraca,
  50
  W miarę gdy tyje,
  A inny — dla obroży malowanej w cętki,
  Lub dla materaca,
  Ten wreszcie żywić ducha wcale nie ma chętki.
  Świeć im kat!
  55
  Stryk nie minie psiej kamaryli[4].
  Jej mniemania szczekliwe
  Gasną tam, w wyżynie,
  Skąd księżyc jasne lice chyli,
  Niemy,
  60
  Jako świetlana myśl i cicha
  Nad padołem,
  Nad ziemią, która pono jak wszystko
  Co ziemskie, czyli kobiece,
  Przyciąga społem i odpycha;
  65
  Mórz mu łono odsłania
  W pierś wydęte
  I psów mu szle ujadania —
  Tu westchniemy…
  KsiężycZ astronomów to wiemy, że przed iluś laty
  70
  Księżyc z ziemią był żonaty,
  I wspólnie upędzali się wokoło słońca.
  Niech kryje milczenie,
  Żali miły był związek ten,
  Czy wiercenie się to wspólne,
  75
  Czy ta jednia —
  Dość, że siła odśrednia,
  Alias[5] dusza bryły,
  Wyrwawszy go z ziemskości, rzuciła w przestrzenie.
  Tam, choć łatwiej mu bytu
  80
  Przenikać istotę,
  Choć bliższym jest końca
  Czy może rozkwitu nowego,
  A przecież nieraz czytasz z bladych lic księżyca
  Tęsknotę,
  85
  I że go mami wiecznie
  Ta ziemia ziemska, z mierzwą[6],
  Marglem[7], błotem,
  Nawet z jej psami.
  PięknoA kiedy nocna cisza w nim żałość podsyca,
  90
  Wtedy ziemską szatę
  Jej olśniewa,
  W srebrne jej opony
  Marzenia stroi,
  Aż mu zalśni majestatem.
  95
  Oto dom, z gliny lepiony,
  Stoi ziemski,
  Jak proch widny mu z bezbrzeży;
  Oto ze ścian, ścieka lama[8],
  Mieniąca się od pozłoty;
  100
  Oto dach tam leży, jak głowa
  W koronie, w której lśnień tkwią groty
  Strzeliste, i płonie
  Licha nad nią gałązka drzewiny
  I zda się berłem.
  105
  Tak muszla perłowa
  Proch obleka w perłę.

  Przypisy

  [1]

  megiera — mit. gr. jedna z trzech furii piekielnych; ogólnie: jędza. [przypis redakcyjny]

  [2]

  kwadra — faza Księżyca, podczas której widoczna jest połowa półkuli. [przypis edytorski]

  [3]

  nocny Marek — aluzja do przysłowia: „tłucze się jak Marek po piekle”. [przypis redakcyjny]

  [4]

  kamaryla (z hiszp.) — tu: „godna kompania”, klika. [przypis redakcyjny]

  [5]

  alias (łac.) — czyli, innymi słowy. [przypis redakcyjny]

  [6]

  mierzwa (gw.) — zgnieciona słoma, używana najczęściej na ściółkę lub naturalny, organiczny nawóz, gnój. [przypis edytorski]

  [7]

  margiel — rodzaj gliny. [przypis redakcyjny]

  [8]

  lama — tkanina o osnowie jedwabnej, używana dawniej do ozdoby bogatych strojów, szat liturgicznych i do dekoracji wnętrz; złotogłów. [przypis edytorski]