Spis treści

  1. Anioł: 1
  2. Antysemityzm: 1
  3. Chrystus: 1
  4. Ciało: 1 2
  5. Cierpienie: 1 2
  6. Dziecko: 1
  7. Matka: 1 2 3
  8. Matka Boska: 1
  9. Opieka: 1
  10. Syn: 1 2
  11. Współczucie: 1
  12. Śmierć: 1 2
  13. Żałoba: 1 2

  Usunięto, zgodnie z tradycją redakcyjną, oznaczenia wątpliwości transkrypcyjnych: (z)stał > zstał; godzin(a) > godzina, święteg(o) > świętego.

  Lament świętokrzyski

  1
  Posłuchajcie, bracia miła[1],
  Kcęć[2] wam skorżyć krwawą głowę[3];
  Usłyszycie[4] moj zamętek[5],
  Jen mi się zstał[6] w Wielki Piątek.
  5
  Matka, Syn, Żałoba, WspółczuciePożałuj mię, stary, młody,
  Boć mi przyszły krwawe gody[7]:
  Jednegociem[8] Syna miała
  I tegociem ożalała[9].
  Zamęt[10] ciężki dostał się mie[11], ubogiej żenie[12],
  10
  Widzęć[13] rozkrwawione me miłe narodzenie[14];
  AntysemityzmCiężka moja chwila, krwawa godzina,
  Widzęć niewiernego Żydowina,
  Iż on bije, męczy mego miłego Syna.
  15
  Rozdziel z matką swoją rany[15];
  A wszakom[16] cię, Synku miły, w swem sercu nosiła,
  A takież tobie wiernie służyła.
  Przemów k matce[17], bych[18] się ucieszyła,
  Bo już jidziesz[19] ode mnie, moja nadzieja miła[20].
  20
  Synku, bych[21] cię nisko miała,
  Niecoć[22] bych ci wspomagała:
  Twoja główka krzywo wisa[23], tęć[24] bych ja podparła[25];
  Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła[26];
  Picia wołasz, piciać[27] bych ci dała,
  25
  Ale nie lza[28] dosiąc[29] twego świętego ciała.
  Gdzie jest ono[31] twe wesele,
  Cożeś mi go obiecował[32] tako barzo[33] wiele[34],
  A rzekęcy[35]: „Panno, pełna jeś[36] miłości!”
  30
  A ja pełna smutku i żałości.
  Sprochniało we mnie ciało i moje wszytki[37] kości.
  Proścież[38] Boga, wy miłe i żądne[39] maciory[40],
  By wam nad dziatkami nie były takie to pozory[41],
  Jele[42] ja nieboga ninie[43] dziś zeźrzała
  35
  Nad swym, nad miłym Synem krasnym[44],
  Iż on cirpi[45] męki nie będąc w żadnej winie.
  Nie mam ani będę mieć jinego[46],
  Jedno ciebie, Synu, na krzyżu rozbitego.

  Przypisy

  [1]

  bracia miła (starop.) — miła braci; forma wołacza od rzeczownika zbiorowego r.ż. brać. [przypis edytorski]

  [2]

  kcęć (starop.) — konstrukcja z wzmacniającą partykułą -ci, skróconą do -ć; inaczej: chcę ci. [przypis edytorski]

  [3]

  kcęć wam skorżyć krwawą głowę (starop.) — chcę się wam poskarżyć, [jaką mam] znękaną głowę (jak bardzo jestem stroskana). [przypis edytorski]

  [4]

  usłyszycie (starop.) — daw. forma wołacza: usłyszcie. [przypis edytorski]

  [5]

  zamętek (starop.) — smutek, żałość, cierpienie. [przypis edytorski]

  [6]

  jen mi się zstał (starop.) — który przydarzył mi się. [przypis edytorski]

  [7]

  krwawe gody (starop.) — krwawe święto; czas cierpienia. [przypis edytorski]

  [8]

  jednegociem syna miała — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci oraz przestawną końcówką czasownika; inaczej: jednego ci syna miałam. [przypis edytorski]

  [9]

  ożaleć (starop.) — opłakać kogo (po jego stracie, w wyniku żałoby). [przypis edytorski]

  [10]

  zamęt (starop.) — smutek; cierpienie. [przypis edytorski]

  [11]

  zamęt ciężki dostał się mie (starop.) — spotkało mnie ciężkie nieszczęście. [przypis edytorski]

  [12]

  ubogiej żenie (starop.) — forma C.lp r.ż.; dziś: biednej kobiecie. [przypis edytorski]

  [13]

  widzęć (starop.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci, skróconą do -ć. [przypis edytorski]

  [14]

  narodzenie (starop.) — tu: potomstwo, dziecko. [przypis edytorski]

  [15]

  rozdziel z matką swoją rany (starop.) — podziel się ranami ze swoją matką. [przypis edytorski]

  [16]

  wszakom (…) nosiła — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika, inaczej: wszak nosiłam; przecież nosiłam. [przypis edytorski]

  [17]

  k matce (starop.) — ku matce, do matki. [przypis edytorski]

  [18]

  bych (starop.) — bym, abym; bych się ucieszyła: ucieszyłabym się. [przypis edytorski]

  [19]

  jidziesz (starop.) — forma 3.os. lp: idziesz, odchodzisz. [przypis edytorski]

  [20]

  moja nadzieja miła (starop.) — forma W.lp, dziś: moja nadziejo miła. [przypis edytorski]

  [21]

  bych (starop.) — bym, gdybym; bych cię nisko miała: miałabym cię nisko; gdybym cię miała nisko. [przypis edytorski]

  [22]

  niecoć (starop.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci, skróconą do -ć; niecoć bych ci wspomagała: nieco wspomagałabym cię. [przypis edytorski]

  [23]

  wisać (starop.) — tu: zwisać. [przypis edytorski]

  [24]

  tęć (starop.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci, skróconą do -ć. [przypis edytorski]

  [25]

  tęć bych ja podparła (starop.) — tę podparłabym; podparłabym ją. [przypis edytorski]

  [26]

  utrzeć (starop.) — obetrzeć, przetrzeć, wytrzeć. [przypis edytorski]

  [27]

  piciać (starop.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci, skróconą do -ć; piciać bych ci dała: dałabym ci picia. [przypis edytorski]

  [28]

  nie lza (starop.) — nie sposób; nie można. [przypis edytorski]

  [29]

  dosiąc (starop.) — dziś popr. forma: dosięgnąć. [przypis edytorski]

  [30]

  anjele Gabryjele (starop.) — forma W.lp; dziś: aniele Gabrielu. [przypis edytorski]

  [31]

  ono (starop.) — to, owo. [przypis edytorski]

  [32]

  obiecował (starop.) — dziś popr. forma: obiecywał. [przypis edytorski]

  [33]

  barzo (starop.) — bardzo. [przypis edytorski]

  [34]

  tako wiele (starop.) — tak wiele. [przypis edytorski]

  [35]

  rzekęcy (starop.) — daw. forma imiesłowowa; dziś: mówiąc. [przypis edytorski]

  [36]

  pełna jeś (starop.) — jesteś pełna. [przypis edytorski]

  [37]

  wszytki (starop.) — wszystkie. [przypis edytorski]

  [38]

  proścież (starop.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że, skróconą do -ż. [przypis edytorski]

  [39]

  żądny (starop.) — proszący, potrzebujący; wnoszący żarliwą, gorącą prośbę. [przypis edytorski]

  [40]

  maciora (starop.) — macierz, matka. [przypis edytorski]

  [41]

  by wam nad dziatkami nie były takie to pozory, jele ja (…) dziś zeźrzała (…) nad swym (…) synem (starop.) — żebyście nie zobaczyły dzieci w takim stanie, w jakim ja dziś ujrzałam swego syna. [przypis edytorski]

  [42]

  jele (starop.) — tu: które, jakie. [przypis edytorski]

  [43]

  ninie (starop.) — teraz. [przypis edytorski]

  [44]

  krasny (starop.) — piękny, urodziwy. [przypis edytorski]

  [45]

  cirpi (starop.) — dziś popr. forma 3.os.lp: cierpi. [przypis edytorski]

  [46]

  jinego (starop.) — innego. [przypis edytorski]