Spis treści

  1. Atsitikimas: 1
  2. Ginčas: 1
  3. Kaliausė: 1
  4. Sumanymas: 1
  5. Teisybė: 1

  Sudabartinta:

  * joto rašymą, pvz.: pajieškoti -> paieškoti, labjau -> labiau;
  *žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: tuotarpu -> tuo tarpu;
  *dusliųjų priebalsių rašymą, pvz.: daigts -> daikts;
  *fleksiją, pvz.: veiksmažodžių liepiamosios nuosakos dgs. 1 asm. formas (lekkime -> lėkime, bėgkim -> bėkim).

  Vincas KudirkaLaisvos valandosŽirbliai[1] ir kaliausė[2]

  1
  Sumanymas Sutarė žvirbliai pasimylėt kartą.
  O, kad lyg gėda laužyt žodį tartą,
  Išlėkė pulkas grūdų paieškoti.
  Atrado dirvą, kviečių kelias lysias
  5
  Ir kuris buvo lyg labiau išdrįsęs,
  Šoko prie darbo: varputes terioti.

  *

  Štai vienasAtsitikimas žvirblis pamatė tuo tarpu
  Kažin ką juodą, styrint viršum varpų,
  Ir, išsigandęs „čir čir čir” suriko.
  10
  Žvirbliai, išgirdę, kad jų draugas rėkia,
  Nelaukdami, tuoj į krūvą sulėkė,
  — Kas čia yra — klausia - – kas čia atsitiko?

  *

  Žvirbliuks parodė — Teisybė taip, tikra teisybė:
  Kviečiuose riogso bauginga baisybė.
  15
  Lyg būtų paukštis: turi sparnus, snapą
  Lyg lėkti taikos… Kas tai per daikts būtų?
  „Kad į nelaimę iš mūs kas nekliūtų!
  Šnekasi žvirbliai vos gaudantys kvapą.

  *

  Ginčas Vyrai! Ar žinot? Tai tikras erelis!
  20
  Aš jį pažįstu! — tarė viens žvirblelis.
  — Lėkime iš čia, kol da sveikas sparnas!
  — Netiesa, broli! Sakau, kad pelėda!
  — Ir nuo jos bėkim, nes ir ta mus ėda!
  — Tai vanags, vyrai! — Ne, ne, ne, tai varnas!

  *

  25
  Kaliausė Da bailių žvirblių balsai nenutilo,
  Tuo tarpu vėjas lyg tyčia pakilo
  Ir sujudino kviečiuose baisybę.
  Žvirbliai varguoliai per valandą ūmą,
  Tarytum šaute, sulindo į krūmą,
  30
  Užmiršę kviečius ir varpų gausybę.

  Mat žvirbliai, žodžių baugingų paklausę,
  Arčiau nebandę pažinti baisybės,
  Palydėj kviečius… Na, o iš teisybės
  Kviečiuos būt radę tik seną kaliau sę.

  Przypisy

  [1]

  žirblis — žvirblis. [przypis edytorski]

  [2]

  kaliausė — baidyklė žvirbliams baidyti. [przypis edytorski]