Spis treści

    Krótkie szczęście złych, a pewną zgubę i zatracenie opowiada

    Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XIII

    Noli aemulari in malignantibus[1].

    Psalm 36[2]

    Krótkie szczęście złych, a pewną zgubę i zatracenie opowiada

    1

    Nie usiłuj, abyś naśladował grzeszących w złości; a przewrotnych powodzenie niechaj cię nie uwodzi.

    2

    Nie przeciw[3] się, że karafioł[4] tak się znamienicie koloryzuje, ani że marny łopian szeroko liście rozpościera.

    3

    Kunszt to natury w małych rzeczach pokazać misterstwo[5], a wewnętrzną cnotą nagradzać, komu z wierzchu barwy albo wzrostu ujęła.

    4

    Przyjdzie czas sianożęci[6]: kiedy wyniosłe zielsko wraz z poziomą trawą padnie od ręki koszącego.

    5

    Przepadną przybysze źle nabytych fortun i rozsypią się myśli człowieka fortelem[7] uwielmożonego.

    6

    Lecz kto w Panu ufa, ten skarb nieprzebrany zbiera; a czyniąc dobrze, najpewniejsze bogactwa gromadzi.

    7

    Osiedzi się dziedzictwem w ojczystem szpłachciu[8] potomność jego, a drapieżnego nasienie wyglozuje[9] Bóg z ksiąg żywota.

    8

    Bo nie jestci[10] to próba umiłowania pańskiego, że się komu powodzi na świecie[11], ani doczesne szczęście przeznaczeniem jest wiecznego błogosławieństwa.

    9

    I owszem, przeciwnie rozumieć trzeba: że kto tu pomyślnych fortun syty, ten w przyszłym żywocie będzie pragnął z bogaczem posilenia z łona Abrahamowego.

    10

    Dla tego[12] nie pożądaj dostatków, z uciśnieniem ludzkiem przestań gniewu, i nie poglądaj na bliźniego okiem bazyliszkowem.

    11

    Nie miej upodobania w tyraństwie, z którem we mgnieniu oka przepadniesz; a uciśnieni od ciebie[13] rzeką[14]: Był, ale go już nie masz.

    12

    On, co dopiero skupował włości, ładownemi rzeki uciskał[15] komiegami[16]; onoż[17] już ze czterech deszczek w czołnie[18] żegluje do portu wieczności.

    13

    Lecz Pan Bóg wie, do którego portu, i jeżeli sprawiedliwość boska próżnej dobrych uczynków łódki na niebezpieczne nie wpędzi skopuły[19].

    14

    Miecza dobywał, aby był ubogiemu srogi; naciągał łuk, aby szkodził dobrym; ale i sztych miecza, i żeleźca strzał ku sercu się jego obrócą.

    15

    Lepszy jest dobrego nabycia[20] mały kawałek niż całej Indii złoto niezbożnikowi.

    16

    Byłem w kolebce dzieckiem, teraz starością pochylony chodzę; nie widziałem nigdy, aby sprawiedliwego Bóg opuścił albo złośnik dobrze skończyć miał.

    17

    Odstąp tedy od złego, czyń dobrze; bo wiedz pewnie, że ramiona grzeszników połamią się i potomstwo krzywoprzysięsce[21] zniszczeje.

    18

    Widząc uważaj[22] niezbożnika wyniesionego jako cedr na Libanie; po małej chwili obejrzysz się, a już go nie obaczysz.

    19

    Głos pański łamiący cedry i wszelką nieporzonną wyniosłość; a nierychły gniewu boskiego wicher, w momencie jasne wielmożności pogasi.

    20

    Pokornych zaś wesprze Pan i wyrwie od złośników, i zbawi; przeto iż w nim ufali.

    21

    Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.

    22

    Jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

    Przypisy

    [1]

    Noli aemulari in malignantibus (łac.) — nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców; Psalm 37. [przypis edytorski]

    [2]

    Psalm 36 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 37. [przypis edytorski]

    [3]

    przeciwić się (daw.) — sprzeciwiać się; przeciwstawiać się. [przypis edytorski]

    [4]

    karafioł — prawdopodobnie: kalafior. [przypis edytorski]

    [5]

    misterstwo — mistrzostwo; kunszt godny mistrza. [przypis edytorski]

    [6]

    sianożęcie a. sianożęć — sianokosy; skoszenie i zebranie siana z łąki. [przypis edytorski]

    [7]

    fortelem (daw.) — podstępem; przy użyciu podstępu; podstępnie. [przypis edytorski]

    [8]

    szpłacheć — spłacheć, kawałek pola. [przypis edytorski]

    [9]

    wyglozować (daw., z łac. glossa: tłumaczenie, wykład) — wykreślić; por. glozować a. głuzować: wymazywać, usuwać, skreślać. [przypis edytorski]

    [10]

    jestci (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci. [przypis edytorski]

    [11]

    nie jestci to próba umiłowania pańskiego, że się komu powodzi na świecie (daw.) — nie to jest sprawdzianem umiłowania ze strony Boga, że komuś się powodzi na świecie. [przypis edytorski]

    [12]

    dla tego (daw.) — z tego powodu; przez to. [przypis edytorski]

    [13]

    uciśnieni od ciebie (daw.) — przez ciebie uciśnieni. [przypis edytorski]

    [14]

    rzeką (daw. forma) — rzekną, powiedzą. [przypis edytorski]

    [15]

    ładownemi rzeki uciskał komiegami (daw.) — szyk przestawny, inaczej: uciskał rzeki ładownymi statkami. [przypis edytorski]

    [16]

    komiega a. komięga (daw.) — statek używany przez flisaków do spławiania zboża: pozbawiony masztów, czworoboczny i dość obszerny środek transportu rzecznego; krypa. [przypis edytorski]

    [17]

    onoż (daw.) — a tu, a tymczasem. [przypis edytorski]

    [18]

    ze czterech deszczek w czołnie (daw.) — szyk przestawny: w czółnie z czterech deseczek, tj. w trumnie. [przypis edytorski]

    [19]

    skopuł (daw.) — skała podwodna; por. szkopuł. [przypis edytorski]

    [20]

    dobrego nabycia (daw.) — uczciwie zdobyty. [przypis edytorski]

    [21]

    krzywoprzysięsce potomstwo — potomstwo krzywoprzysięscy. [przypis edytorski]

    [22]

    uważaj — zwróć uwagę na kogo (co). [przypis edytorski]