Spis treści

  Na mięszania i rozrywania sejmów
 1. Cnota: 1
 2. Dobro: 1
 3. Kara: 1
 4. Korzyść: 1
 5. Obywatel: 1
 6. Ojczyzna: 1
 7. Sprawiedliwość: 1
 8. Szlachcic: 1
 9. Wina: 1
 10. Zdrada: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XI

Dixit injustus ut delinquat in semet ipso[1].

Psalm 35[2]

Na mięszania i rozrywania sejmów

1

Rzekł niesprawiedliwy sam w sobie, aby grzeszył: a zmrużywszy oczy, nie chciał się oglądać na bojaźń Bożą.

2

Nie chciał zrozumieć przewrotności umysłu swego, ani uważał[3], że w zgubie ojczyzny i samemu zginąć przyjdzie.

3

I tak zdradliwie mówił przeciwko matce własnej; a gorszy pasierba[4], piersi te lżył, które go karmiły.

4

Głowa jego nie myśliła[5] o dobro pospolitem[6], ale żeby się dobrze mieć, by[7] i złe czyniąc; a nienasycona podwyższenia chciwość[8] nie chciała się obejrzeć na prawo przystojności[9].

5

Ojczyzna w uściech[10] i obrona jej, a w sercu kończyste żądło jak węda u hipokryty.

6

Stąd uczynił się rzecznikiem w skomo[11] na obronę dobra pospolitego, a pod pokrywką publiki, tai zawziętość[12] sejmu rozerwania.

7

Mówiąc skrycie sam w sobie: Cóż mi za to pieczołowanie[13] o ojczyznie? kiedy inszą[14] drogą pomogę sobie do dobrego mienia.

8

Cnota, Wina, Kara, Sprawiedliwość, DobroDroga cnoty przykra, nagroda zasług niepewna, wdzięczność za odwagi omyla; a gdy występków nie karzą, grzeszyłby, kto by dobrze czynił.

9

I tak udaje się przeciwną od gościńca ścieżką; a między sobie podobnymi rozsiewa ducha przeciwieństwa.

10

Zdrada, Ojczyzna, Korzyść, Szlachcic, ObywatelRód jaszczurczy i właściwe Judasza pokolenie; bo i ten Pana w rękę całując, dla błahego kwestu[15], ojczyznę własną przedaje.

11

Psia natura, która węchem pożywienia śledzi; a znalazłszy, na plugawem ścierwie opada.

12

Widzisz to, Boże, czuły wolności naszej stróżu, i grozisz pomstą zdrajcy; któryś tego balsamu wolności przez „nie pozwalam”, w truciznę obracać nie kazał.

13

Ale jako bezoar[16] w zakrytem naczyniu zachować był powinien: on go teraz, datkiem przekupiony, na niezdrowie pospolite używa.

14

Idzie jednak za zdrajcą, choć leniwa Nemezis[17], a wyzionąwszy niecnotliwy wziątek[18], samego czeka judaszowskie myto[19].

15

Upadną, upadną ci, którzy ojczyznie źle służą; a plemię cnotliwego na to miejsce dziedziczyć będzie.

16

Wyżeną[20] przekupionego ojca Cherheles potomków z domu, a ze złego zbioru drobna dziatwa nie ucieszy się.

17

Jeno[21] szpetna sława aż do obmierżenia zostanie i będzie pamiątka jego w pośmiewisku tak, jako onego, który w Efezie bóżnicę Diany zapalił[22].

18

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu etc[23].

Przypisy

[1]

Dixit injustus ut delinquat in semet ipso (łac.) — Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; Psalm 36 (35). [przypis edytorski]

[2]

Psalm 35 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 36. [przypis edytorski]

[3]

uważać (daw.) — tu: zwracać uwagę. [przypis edytorski]

[4]

gorszy pasierba (daw.) — gorszy od pasierba. [przypis edytorski]

[5]

myśliła (daw. forma) — dziś: myślała. [przypis edytorski]

[6]

o dobro pospolitem (daw. forma) — dziś Msc.lp: o dobru pospolitym (tj. powszechnym, społecznym). [przypis edytorski]

[7]

by (daw.) — tu: choćby, chociażby. [przypis edytorski]

[8]

podwyższenia chciwość (daw.) — usilna chęć wywyższenia się; pożądanie uzyskania wyższej pozycji (w hierarchii urzędów, hierarchii społecznej itp.). [przypis edytorski]

[9]

przystojność (daw.) — to, co przystoi (robić, mówić itp.); odpowiednie zachowanie, właściwe postępowanie. [przypis edytorski]

[10]

w uściech (daw. forma) — w ustach (tj. tu: w słowach, w deklaracjach słownych). [przypis edytorski]

[11]

w skomo — prawdopodobnie powinno być: wrzkomo, tj. rzekomo, niby to; możliwe jednak, że jest to jakaś forma przysłówkowa utworzona od czas. skomać: ostrzyć zęby na co, mieć apetyt, względnie od skoma (także szkoma, oskoma): apetyt, ślinka na co. [przypis edytorski]

[12]

zawziętość — tu: zawzięta chęć a. postanowienie; zawziętość sejmu rozerwania: silne, nieprzezwyciężone postanowienie, aby doprowadzić do zerwania sejmu. [przypis edytorski]

[13]

pieczołowanie (daw.) — staranność, dbałość. [przypis edytorski]

[14]

inszy (daw.) — inny. [przypis edytorski]

[15]

kwest (daw.) — tu: zysk, dar, datek. [przypis edytorski]

[16]

bezoar — rzekomy kamień jelitowy; nagromadzenie niestrawionych substancji w żołądku zwierząt; w średniowieczu bezoary uważane były za talizmany, przypisywano im właściwości magiczne (źródła niezwykłej mocy) i lecznicze (używane były jako odtrutki). [przypis edytorski]

[17]

Nemezis (mit. gr.) — bogini zemsty, sprawiedliwości i przeznaczenia; uosobienie gniewu bogów, ale stojąca ponad i poza władzą bogów olimpijskich; córka Nocy (gr. Nyks), strażniczka sprawiedliwości świata, wykonawczyni nieuniknionych praw. [przypis edytorski]

[18]

wziątek — tu: dar, łapówka. [przypis edytorski]

[19]

myto — cło; tu: grzywna, karna opłata. [przypis edytorski]

[20]

wyżeną (daw. forma) — wygonią. [przypis edytorski]

[21]

jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

[22]

który w Efezie bóżnicę Diany zapalił — Herostrates. [przypis edytorski]

[23]

etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dalej, i tym podobnie. [przypis edytorski]