Spis treści

    Do dyssydentów w wierze
  1. Bunt: 1
  2. Błądzenie: 1
  3. Religia: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm VI

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum[1].

Psalm 10[2]

Do dyssydentów w wierze

1

Religia, Błądzenie, BuntBłogosławiony człowiek, który nie poszedł za radą bezbożnych i na drodze grzesznych nie stał, ani na stolicy zaraźliwej nauki nie siedział.

2

Ale w zakonie starowiecznie od apostołów podanym wola, serce i wiara jego, a nowotnych[3] wymysłów i przestępstwa błędników[4] nie chwytał się.

3

Więcej ufa, czego w kościele prawowiernym przez podanie Chrystusowe uczą, niż co jeden klasztorny zbieg i drugi niezdrowy warchoł, buntownicy w wierze, rozsiali.

4

I będzie wierny katolik, jako drzewo wsadzone nad prawej nauki wodami, które mając potrzebną wilgotność prawdy, da owoc czasu swego[5].

5

Ani liście[6] dobrych uczynków jego nie opadnie, ani frukty statecznej wiary nie zaczerwieją[7].

6

Nie tak niezbożni, nie tak, ale są jako proch ziemie[8], którym nagły wicher zakręciwszy, mięsza[9].

7

Co na wierzchu, na spodek idzie, a gwałtowna kurzawa po krótkiej mięszaninie, co wiedzieć gdzie się rozleci[10].

8

Bo targający jedność kościelną, sami się między sobą zgodzić nie mogą, a duch wichrowaty jak szkapa wyuzdany, który prostej drogi nie upatruje.

9

Mięsza pycha rozum, który bez Chrystusa zbawienia szuka; a błędne owce powszechną wzgardziwszy owczarnią, w parowach błędów marnie parszywieją.

10

Oświeć Panie rozum ich, aby tego uporu poprzestali; zawołaj przenikającym głosem: Szawle, czemu mię prześladujesz[11]?

11

Czemu dla uporu ludzkiego giniecie, zgodną prawowiernego kościoła nauką, słodkim macierzyńskich piersi pokarmem, zapamiętali gardząc.

12

Za wymysłami tych hersztów idziecie, którzy złamawszy przysięgę Bogu, w tak niebezpieczną duszę waszą, sami zgubieni, zawodzą tonią[12].

13

Nie masz tam zakonu[13] ani ofiary, według prawidła apostolskiego; a kto temi ścieżkami idzie, ten niechybnie zginie.

14

Obróćże oko do prawego Jeruzalem błędna Samaria; do Jeruzalem, które w sobie ma dom boży, bezkrwawą ofiarę, i ofiarujących kapłanów, od głowy Chrystusa niepochybną[14] idących sukcesją.

15

Spytaj się na koniec, skąd brał moc ten prorok na opowiadanie piątej ewangelii? Albo[15] jako wyklęty z cerkwi bożej, mógł sobie przywłaszczyć charakter kaznodziejski?

16

A zatem, uważysz, które objawienie wiary od Boga jest, a porzuciwszy nowowiernictwo, pójdź za tą, którą starowieczność utwierdza.

17

Starowieczność bowiem i nieodmienność są próbą nieomylną prawdy tego kościoła, przeciwko któremu bramy piekielne nie przemogą.

18

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu, jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków, Amen.

Przypisy

[1]

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum — szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych; Psalm 1. [przypis edytorski]

[2]

Psalm 10 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 1. [przypis edytorski]

[3]

nowotny (daw.) — tu: nowy, nowo powstały. [przypis edytorski]

[4]

błędnik (daw.) — tu: błądzący, wyznający błędne poglądy. [przypis edytorski]

[5]

czasu swego (daw.) — w swoim czasie; w odpowiednim czasie. [przypis edytorski]

[6]

liście (daw.) — tu: listowie. [przypis edytorski]

[7]

zaczerwieć (daw.) — tu: być zaatakowanym przez czerwie; zrobaczywieć. [przypis edytorski]

[8]

proch ziemie (daw.) — proch ziemi; kurz. [przypis edytorski]

[9]

mięszać (daw.) — dziś: mieszać. [przypis edytorski]

[10]

co wiedzieć gdzie się rozleci — nie wiadomo, gdzie się rozproszy. [przypis edytorski]

[11]

Szawle, czemu mię prześladujesz — słowa, które miał wg. Dziejów Apostolskich usłyszeć Szaweł z ust zmartwychwstałego Jezusa podczas swej drogi do Damaszku, a które doprowadziły go do nawrócenia i z prześladowcy chrześcijan uczyniły z niego apostoła chrześcijaństwa, św. Pawła (por. Dz 9,1–20). [przypis edytorski]

[12]

w tak niebezpieczną duszę waszą (…) zawodzą tonią — tj.: w tak niebezpieczną toń wiodą waszą duszę (szyk przestawny i daw. forma fleksyjna B. r.ż: w tonią). [przypis edytorski]

[13]

zakon (daw.) — prawo, prawidła. [przypis edytorski]

[14]

niepochybny — niechybny, trafny, nieuchronny; tu: niewątpliwy. [przypis edytorski]

[15]

albo (daw.) — tu: czyż, czyżby; czy też. [przypis edytorski]