Spis treści

  1. Przestrzeń: 1
  2. Światło: 1

  Uwspółcześnienia:

  pisownia łączna i rozdzielna: poddostatkiem -> pod dostatkiem;

  fleksja: trzeciem -> trzecim.

  Max JacobRzut perspektywytłum. Napierski Stefan

  1
  PrzestrzeńWidok na wyżynie domu białego z wieżyczkami.
  To nic! jest tam okno, pełne światła,
  Są dwie wieżyczki, dwie turkawki z gołębnika,
  Poza oknem i w samym domu
  5
  Jest miłość, miłość i jej światło ogniste!
  Jest pod dostatkiem miłości, uskrzydlonej, wymownej.
  Na trzecim piętrze domu,
  Na trzecim piętrze domu, w innym pokoju,
  ŚwiatłoPokoju bez światła, jest umarły.
  10
  I cały ból umierania,
  Żniwo boleści,
  Skrzydła boleści,
  Wymowa boleści.
  Widok w perspektywie domu białego z wieżyczkami.