Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Gwiazda: 1
  3. Los: 1

  Uwspółcześnienia:

  pisownia joty: astrologji -> astrologii; Eugenjo -> Eugenio;

  fleksja: nieznacznemi -> nieznacznymi; ponocnem -> ponocnym; któremi -> którymi.

  Inne zmiany: pjany -> pijany.

  Max JacobJuż dość astrologiitłum. Napierski Stefan

  1
  Wojujecie, o gwiazdy, samym wzrokiem waszym!
  Gwiazdy się skotłowały, jako pszczoły w roju,
  Nie zadrzemie ni jedna w długotrwałym boju.
  Eugenio Portefoin, szef odlewa bombę,
  5
  Nie wchodź tam, Eugenio, gdzie miłość, nie praca,
  Z najmłodszych dziewcząt szef tam składa hekatombę[1],
  Nie wchodź tam, moja piękna, nie zawsze się wraca.
  GwiazdaWy wojujecie, gwiazdy, nieznacznymi ślady.
  Jedna łza opadła z gwiazdy,
  10
  W skarby wszystkie zaryłem się, z radości pijany,
  LosKomety poblask był złoto-różany.
  Tylko ja go przeczułem ponocnym czuwaniem.
  Projektory — to tworzą kraje ojczyźniane
  I ruda czerwień Marsa jest śmierci czerwienią.
  15
  Walko, o my walczymy pod swych losów cieniem.
  Rząd wyniósł i rząd przeniósł czterech dyplomatów,
  Dalila[2] za kochanka przyjęła półpanka.
  W ciągu czterech lat zmarli ludzie świętej pamięci,
  Na włościach sprzedawanych obozują rejenci[3].
  20
  BógGdy klucz mieszkania mego ma wzrok Chrysta w niebie,
  Na zawsze się wyrzekam, astrologio, ciebie!
  Was, Ryb, Panny, Wodnika, toczących gwiazd szprychy.
  Trzeba było! Zabierzcie moich kas wytrychy!
  Bo Pan i Bóg nasz klęski okropne rozważa,
  25
  Którymi druhów jego walka gwiazd przeraża.

  Przypisy

  [1]

  hekatomba — poświęcenie lub zagłada bardzo wielu ludzi. [przypis edytorski]

  [2]

  Dalila — imię kochanki biblijnego Samsona, która podstępem obcięła mu włosy, a tym samym pozbawiła siły. [przypis edytorski]

  [3]

  rejent (daw.) — notariusz. [przypis edytorski]