Spis treści

  1. Dzieciństwo: 1
  2. Ojciec: 1
  3. Poeta: 1
  4. Syn: 1
  5. Wspomnienia: 1

  Uwspółcześnienia:

  fleksja: twojem ->twoim.

  Max JacobDo mojego szwagratłum. Napierski Stefan

  1
  Dnie spędzone, Epitemeuszu[1], nad dzieł twoich przekładem,
  Godzina piąta! Romance! Pianino przed obiadem!
  Wspomnienia, DzieciństwoObiad poważny i długi: «Czyś z siebie zadowolony?»
  — Nie rozpowie, mój ojcze, na wszystkie świata strony,
  5
  Że podrapał mnie w język oraz ugryzł podstępnie.
  — Nie pojedziesz w niedzielę autem, tej ani następnej.
  W trzynastym roku gryźć siostrę! w wieku takim!»
  I uczeń gimnazjalny nad swym serem płakał.
  Syn, OjciecSzwagrze! Pod okiem twoim syn dojrzewać będzie.
  10
  Bądź czuły! rozum ścieżkę swą odszuka wszędzie,
  Ale w dobroci prawda zarzuca kotwicę.
  Uczą się zwalczać siebie, którzy w niej się ćwiczą.
  Mój ojciec w pobłażanie zaprawiał się potąd,
  Aż dusza jego wzniosła nasiąkła tą cnotą.
  15
  Bądź wielkoduszny, szwagrze! gdy z pokoju do pokoju
  Ścigana przez twego syna, służąca nie zazna spokoju.
  Łaski dla mego siostrzeńca, Roberta, dla zdrożnych jego chęci,
  W imię dziada jego wielkodusznej pamięci.
  PoetaA ty, czytelniku, chciej mnie wyrozumieć, lichego czeladnika,
  20
  Jeśli szkodę w mych wierszach ponosi sztuka i muzyka.
  Bielą osypuje mnie łabędź mej lirycznej fletni[2],
  A ja pisać nie umiem, poeta trzydziestoletni.

  Przypisy

  [1]

  Epitemeusz — najprawdopodobniej chodzi o Epimeteusza. Epimeteusz (mit. gr.): brat Prometeusza; pojął za żonę Pandorę, która otwierając otrzymaną od bogów w posagu beczkę (por. Puszka Pandory) sprowadziła na świat nieszczęścia. Wedle innej wersji mitu to Epimeteusz, namówiony przez żonę, otworzył beczkę. [przypis edytorski]

  [2]

  fletnia — instrument muzyczny złożony z drewnianych piszczałek różnej długości. [przypis edytorski]