Spis treści

  1. Kondycja ludzka: 1
  2. Los: 1

  HoracyPieśń II, 10 (Rectius vives, Licini, neque altum…)Do Liciniusa Murenytłum. Marceli Motty

  1
  Kondycja ludzkaŻyj, Licini[1], stateczniej i ani dokuczaj
  ciągle morzu pełnemu, ni z strachu przed burzą,
  zbyt ostrożny, za blisko przypieraj do brzegów
  często zdradliwych.
  5
  Złotą miarę[2] ktokolwiek pokochał, bezpieczny,
  skalanego śmieciami posiadać nie będzie
  domu, ani też, skromny, otoczy się dworem
  zazdrość budzącym.
  Częściej świerkiem ogromnym miotają przeć'[3] wichry,
  10
  ciężej walą się baszty wysokie na ziemię,
  a pioruny zazwyczaj w najwyższe wierzchołki
  gór uderzają.
  Umysł usposobiony roztropnie nadziei
  nie zwykł tracić w nieszczęściu, lecz w szczęściu przeciwnych
  15
  losów lękać się będzie. Sprowadza nam Jowisz[4]
  zimy straszliwe,
  lecz je także usuwa… LosJeżeli jest teraz
  źle, nie zawsze tak będzie!… Apollo[5] milczącą
  Muzę[6] lutnią czasami rozbudza, nie zawsze
  20
  łuk ma nagięty[7].
  W trudnych sprawach okazuj się pełnym odwagi
  i wytrwałym, a wiatry gdy nazbyt pomyślne
  pędzić będą galerę, to ściągaj roztropnie
  żagle wydęte!

  Przypisy

  [1]

  Licyniusz, po adopcji Terencjusz Warus Murena (zm. 22 a. 23 p.n.e) — brat Terencji, żony Mecenasa; stracony za udział w spisku przeciw Augustowi. [przypis edytorski]

  [2]

  złota miara — umiar, podstawa prezentowanej przez Horacego filozofii stoickiej. [przypis edytorski]

  [3]

  przeć' (daw.) — przecież. [przypis edytorski]

  [4]

  Jowisz (mit. rzym.) — bóg dnia, nieba i burzy, najważniejszy w rzymskim panteonie, przedstawiany jako brodaty mężczyzna władający piorunem, odpowiednik greckiego Zeusa. [przypis edytorski]

  [5]

  Apollo — bóg słońca, sztuki, wróżbiarstwa i gwałtownej śmierci, przewodnik dziewięciu muz; przedstawiany z lutnią bądź z łukiem. [przypis edytorski]

  [6]

  Muza (mit. gr.) — bogini opiekunka pewnej sztuki pięknej lub nauki; tradycyjnie wymienia się dziewięć tzw. muz olimpijskich, córek Zeusa i Mnemosyne, z których każda opiekowała się konkretną dziedziną twórczości. [przypis edytorski]

  [7]

  nie zawsze łuk ma nagięty — por. Jan Kochanowski, Pieśni II, 15: Nie zawżdy Apollo strzela, Ale łuk z lutnią podziela. [przypis edytorski]