Spis treści

  Wawrzyn wokół czoła
 1. Wieczór
 2. Sen
 3. Do człowieka
 4. Zagadki Boga
 5. Sen jako prorok
 6. Poezja form
 7. Przed płótnem Rembrandta
 8. Obrona poezji
 9. Do tragika
 10. Ku pamięci
 11. Życzenie daremne
 1. Artysta: 1
 2. Dziecko: 1
 3. Kondycja ludzka: 1 2 3
 4. Los: 1
 5. Lustro: 1
 6. Miłość: 1
 7. Młodość: 1
 8. Poezja: 1
 9. Proroctwo: 1
 10. Przemijanie: 1
 11. Sen: 1 2
 12. Sztuka: 1 2
 13. Sława: 1
 14. Tajemnica: 1
 15. Wieczór: 1
 16. Wzrok: 1
 17. Śmierć: 1

pisownia joty: tragedjo > tragedio

fleksja: potężnem > potężnym

Fryderyk HebbelUtwory drobnetłum. Stefan Napierski

Wawrzyn wokół czoła

1
SławaWawrzyn, co nigdy nie więdnie w puklach szybko blednących!
Jakiż to obraz potężny ludzkiej wielkości i mocy!

Wieczór

WieczórKażdy wieczór mnie wzrusza, jakby ostatnim był z wszystkich,
Który po walce bez końca spoczynek wieczny zwiastuje.

Sen

5
SenWszystko nam mieni się w rozkosz, tak pięknie okrągli się życie
I nawet zgon, bowiem usnąć pocieszającą jest śmiercią.

Do człowieka

Wzrok, Śmierć, PrzemijanieOstrej nie pragnij źrenicy, albowiem, kiedy umarłych
W ziemi dojrzysz nareszcie, kwiatów oglądać nie będziesz!

Zagadki Boga

Dziecko, Tajemnica, MiłośćDzieci, te Boga zagadki, rozwiązać je trudniej niż wszystkie,
10
To się miłości udaje, gdy sama sobą owładnie.

Sen jako prorok

Proroctwo, SenCo się wydarzy tobie, skąd miałby sen to zwiastować?
Co uczynisz, to raczej senne rojenie wywróży.

Poezja form

Sztuka, ArtystaCo już w kształtach spoczywa, to nie sobie przypisuj:
W instrumencie skończonym i dzieci obudzą brzmienie.

Przed płótnem Rembrandta

15
Srogie, olbrzymie rysy, wybuchające z ciemności,
Jakby nagle noc sama przemówiła obliczem.

Obrona poezji

Poezja, LustroZ luster lustro klecicie? Tedy czemu z obrazów
Wiersze wasze? Sam w sobie każdy wiersz jest obrazem!

Do tragika

Sztuka, Kondycja ludzkaChwyć człowieka, tragedio, w owej wyniosłej godzinie,
20
Gdy go ziemia odtrąca, bowiem zapada się w gwiazdy,
Gdy prawo, przez które istnieje, po zmaganiu potężnym
Wyższemu wreszcie ustąpi, które włada światami;
Wszakże punkt owy uchwyć, gdy jeszcze się obaj zmagają,
By przypominał motyla, co się z poczwarki wykrada.

Ku pamięci

25
Kondycja ludzka, Los, MłodośćBóstwom dziękuj, człowieku, gdy to, o coś walczył porankiem
Na życie własne i śmierć, nie zmiażdży ciebie z wieczora.

Życzenie daremne

Kondycja ludzkaNiewybaczalne jest jedno: nie potęguje się życie,
Że się chwila najwyższa zazwyczaj w drobniejsze umniejsza.
Są, co pomrą z radości, czemu nie wszyscy? Piękniejszych
30
Nie odnajdziesz płomieni, by nas odmłodzić, naturo!