Spis treści

  1. Dziecko: 1
  2. Radość: 1
  3. Strach: 1

  Gdy się Chrystus rodzi…

  1
  Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
  Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi;
  Aniołowie się radują,
  Pod niebiosy wykrzykują[1]:
  5
  Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo[2].
  Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
  Aby do Betlejem[3] czym prędzej pobiegli,
  Bo się narodził Zbawiciel
  Wszego[4] świata Odkupiciel;
  10
  Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
  StrachO niebieskie Duchy i Posłowie nieba!
  Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
  Bo my nic nie pojmujemy,
  Ledwie od strachu żyjemy;
  15
  Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
  DzieckoIdźcież do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
  W pieluszki powite[5], w żłobie położone,
  Oddajcie Mu pokłon Boski,
  On osłodzi wasze troski:
  20
  Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
  A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
  Zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli[6],
  I tak zupełnie zastali,
  Jak im Anieli zeznali.
  25
  Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
  Stanąwszy na miejscu pełni zadumienia[7],
  Iż się Bóg tak zniżył do Swego stworzenia,
  Padli przed Nim na kolana,
  I uczcili swego Pana:
  30
  Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
  RadośćNareszcie gdy pokłon Panu już oddali,
  Z wielką wesołością do swych trzód wracali,
  Że się stali być godnymi
  Boga widzieć na tej ziemi.
  35
  Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.

  Przypisy

  [1]

  wykrzykują — obecnie śpiewa się raczej: „wyśpiewują”. [przypis edytorski]

  [2]

  Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo (łac.) — Chwała, chwała, chwała na wysokościach Bogu. [przypis edytorski]

  [3]

  Betlejem — miasto w Judei, miejsce narodzenia Chrystusa. [przypis edytorski]

  [4]

  wszego (daw.) — całego. [przypis edytorski]

  [5]

  powity (daw.) — zawinięty. [przypis edytorski]

  [6]

  pobieżeć — pobiec. [przypis edytorski]

  [7]

  zadumienie — zdumienie bądź zaduma. [przypis edytorski]