Spis treści

  1. Artysta: 1
  2. Dzieciństwo: 1
  3. Nienawiść: 1
  4. Poeta: 1
  5. Poezja: 1 2
  6. Walka: 1 2
  7. Wojna: 1
  8. Śmierć: 1

  Poprawiono błędy źródła: omaszałych -> omszałych.

  Tadeusz GajcyWczorajszemu

  1
  ArtystaUfałeś: niebo jak na strunę miękko złożysz dłoń,
  muzykę podasz ustom, utoczysz dotknięciem,
  łukiem wiersza wysokie księżycowe tło
  wprowadzisz w bezmiar dolin —
  5
  Modlitwę nocnych cieni rozwiesisz jak więcierz[1]
  na słodkich oczach dziewann[2] i szumach topolich.
  DzieciństwoUfałeś: trzepot ptaków rozsiejesz ziarnisty,
  rozległą piersią ujmiesz horyzonty, w których świat
  pływa mały jak z dzieciństwa okręcik.
  10
  WojnaKlechda z omszałych lat
  — świty w klechdzie powiewały krwawe —
  do snu kołysała dzieci.
  WalkaTaką klechdą przełamał się dzień
  walczącej
  15
  Warszawy.
  Wtedy —
  rozwiodły się nad miastem ornamenty łun
  na złotych kolcach wieżyc i bełkocie Wisły,
  muzyka — lecz nie nieba — krążyła jak sen
  20
  dziś wiesz:
  to skowyt strzałów na brukach się wił,
  otaczał, chodził wokół jak zbłąkany zwierz.
  A tobie — dni wczorajsze w oczach nie ostygły,
  ufałeś…
  25
  ŚmierćKsiężyc sierpem zmrużone rzęsy kosił,
  wśród krzyży zwijał światła purpurową nitkę;
  żołnierze nieśli drżące, spokorniałe oczy
  na sfruwającą powietrzem
  białą Nike[3].
  30
  Falował spokój w ciepłej darni,
  kiedy młodzi plecami wsparci o wieczność
  odchodzili w głębokie posłania.
  Więc nakryły ich obłoki podobne kulistym mleczom
  i wiatr, któremuś wierzył — składał pocałunki umarłym.
  35
  NienawiśćNie wiedziałeś, że dłoń, którą uczyłeś śpiewać
  potrafi nienawidzić i pięścią grubieć pełną,
  gniewu unosić żagiew[4]
  Ufałeś. Nie ukoił twoich ust śpiew drzewa
  i oczu blask nie zajął pod kopułą hełmu
  40
  i serca nie nasycił krzyk wbity na bagnet.
  Dzień rozbrój z woni siana. Sandały zielone
  niech zostawi przed progiem, na którym go czekasz —
  Poezjaodejmij pustkę oczom, gdy w smutku zatoną
  i nie daj mówić wiatrom o liliowych zmierzchach.
  45
  Bo kłamią. Bo śpiewają gorejącą lawą,
  że znowu dłoń na niebo jak na strunę złożysz,
  muzykę podasz ustom —
  Dzisiaj —
  w piaskach cmentarzy
  50
  powiędły echa strzałów,
  wiruje błękit niski jak wczoraj łaskawy,
  jak lustro.
  Każ trawie, by milczała. Jej śpiew cię zadławi,
  spowije watą wzruszeń i ciśnie w niepamięć.
  55
  Nim ockniesz się, już serce zagubisz w obrazie
  i dłonie w przerażeniu milcząco załamiesz.
  Dzisiaj
  inaczej ziemię witać!
  Poeta, Poezja, WalkaWierzyłeś: słowiczym pieniem wierszy popłynie sława harda
  60
  i wzejdzie w barwnych tęczach, obudzi się w mitach.
  Nie tak.
  Nazbyt duszno jest słowom na wargach
  ciosanym z łun i żalu o wadze kamienia —
  Myślałeś: będzie prościej.
  65
  A tu słowa, śpiewne słowa trzeba zamieniać,
  by godziły jak oszczep.

  Przypisy

  [1]

  więcierz — pułapka na ryby wykorzystywana do połowu w jeziorach i przy brzegach rzek. [przypis edytorski]

  [2]

  dziewanna — lecznicza roślina o wysokiej łodydze i żółtych kwiatach. [przypis edytorski]

  [3]

  Nike (mit. gr.) — bogini zwycięstwa. [przypis edytorski]

  [4]

  żagiew — pochodnia, płonący kawał drewna. [przypis edytorski]