Spis treści

  1. Morze: 1
  2. Radość: 1

  pisownia joty: Maryo > Mario; Isladyi > Islandii; Gabryjela > Gabriela

  fleksja: chrzestnemi > chrzestnymi

  interpunkcja — usunięto przecinek przed pauzą: , —

  Max ElskampDla uchatłum. Bronisława Ostrowska

  1
  Morze, RadośćWciąż bliżej, bliżej gna tęsknota
  Ku morzu, które jest ze złota…
  Aż poza domy, poza sady,
  Poza ostatnich drzew gromady,
  5
  Gdzie zwę chrzestnymi imionami
  Najsłodsze barki mej przystani —
  Które na rzek miłosnym brzegu
  W chór stoją w cichym swym szeregu.
  Tedyż świątecznie w cichość ranną
  10
  Pozdrawiam ciebie, Mario Anno,
  Co zdasz się wieźć niewinne dzieci,
  Tak biel twych żagli w słońcu świeci!
  Radość, jak kolęd śpiew niedzielą,
  Że ciebie widzę znów, Anielo,
  15
  Z maszty[1], gdzie nie lśnią lin girlandy,
  Chociaż powracasz z mórz Islandii!
  Lecz oto tak, jak Gabriela,
  Skrzydła swych żagli wzwyż wybielaj,
  I nie rozpaczaj, Magdaleno,
  20
  Że twe niewody[2] z prądem żeną[3]!
  Boć wszystkie zmazy łaska zetrze,
  Nawet całunki[4] w morskim wietrze —
  By tak w radości, jak w pieszczocie,
  Wszystkie się fale zbiegły w locie
  25
  Na wielki chór, gdzie się zestraja
  Wysokie morze w pieśni Maja.

  Przypisy

  [1]

  maszty — dziś popr. forma N. lm: masztami. [przypis edytorski]

  [2]

  niewód — rodzaj sieci. [przypis edytorski]

  [3]

  żeną (daw.) — gnają. [przypis edytorski]

  [4]

  całunek (daw.) — pocałunek. [przypis edytorski]