Spis treści

  1. Dar: 1
  2. Grzeczność: 1
  3. Kobieta: 1
  4. Mężczyzna: 1
  5. Młodość: 1
  6. Polowanie: 1 2
  7. Starość: 1
  8. Zapach: 1

  Elżbieta DrużbackaWiersze światoweNa Bobra złapanego w sieci od[1] pewnego łowczego, którym sąsiadów utraktował

  1
  Polowanie, Dar, Grzeczność, ZapachRaz, gdy łowczemu przypadła myśl dobra
  Rozstawić sieci na leśnego zwierza,
  Przypadkiem jakimś, widzi w siatce bobra,
  Co go natura bardziej do więcierza[2]
  5
  Napędzić miała jak stworzenie wodne.
  Bóbr w kniei są to rzeczy dziwu godne.
  Łowczy jak ludzki, dzieli się z sąsiedztwem
  Częściami z bobra, by go z nim zażyli;
  Przyznają wszyscy, że szczęścia łowiectwem
  10
  Bardziej niż bobrem gust swój nasycili,
  Biorąc z łowczego łaski specyały[3],
  Z których odorem napełnion dom cały.
  Starość, Młodość, Polowanie, Kobieta, MężczyznaPosłał dla młodej pani ogon spory,
  Dla starej jakieś w papierze rupieci;
  15
  Te przeraźliwe zrobiły fetory,
  Skutek bobrowy w nos, w garło[4] zaleci;
  Dotknieniem owych śmierdzących kawalców[5],
  Trudno tabaki zażyć trzy dni z palców[6].
  Spyta się pani posłańca ciekawie:
  20
  Coś mi to przywiózł? on o strojach plecie:
  Ta mowi[7]: dawno strojem się nie bawię,
  Bom stara; a ten stroje chwali przecie.
  Na koniec rzecze: ja o to nie stoję[8],
  Komuś dał ogon, oddajże i stroje[9].

  Przypisy

  [1]

  od (daw.) — tu: przez. [przypis edytorski]

  [2]

  więcierz (daw.) — rodzaj sieci rybackiej. [przypis edytorski]

  [3]

  specyał (daw.) — dziś: specjał; rarytas, rzecz wyborna. [przypis edytorski]

  [4]

  garło (daw.) — dziś popr.: gardło. [przypis edytorski]

  [5]

  kawalec (daw., gw.) — kawałek; szczątek, fragment. [przypis edytorski]

  [6]

  Dotknieniem owych śmierdzących kawalców, trudno tabaki zażyć (…) — znaczenie konstrukcji zdaniowej: Jeśli się dotknie owe śmierdzące kawałki, trudno (potem) przez trzy dni zażyć palcami tabaki. [przypis edytorski]

  [7]

  mowić — dziś: mówić. [przypis edytorski]

  [8]

  nie stać o coś (daw.) — nie dbać o coś. [przypis edytorski]

  [9]

  stroje — tu: jądra. Na bobry polowano ze względu na ich futro oraz znajdujące się właśnie nad jądrami gruczoły, których wydzielina wykorzystywana była w celach medycznych i kosmetycznych. Od starożytności przypisywano bobrom, że dokonują autokastracji. Nie widząc możliwości, by umknąć myśliwemu, bobry same miały odgryzać sobie jądra i porzucając prześladowcy ten łup, uchodzić z życiem; wyraz „kastracja” miał pochodzić od łac. nazwy bobra: castor (choć bardziej uzasadnione byłoby etymologiczne wywodzenie nazwy rzecznych budowniczych od łac. castrum: budynek warowny, twierdza). Do tego właśnie wierzenia odnosi się w sposób żartobliwy wiersz: w finalnej odpowiedzi starszej damy pojawia się aluzja do łowów, lecz miłosnych; obdarowana niechcianym, cuchnącym prezentem, oświadcza dowcipnie, że złożenie jej „strojów” bobrowych w darze jest nieporozumieniem, ponieważ nie występuje już w roli łowczyni. [przypis edytorski]