Spis treści

  1. Maszyna: 1
  2. Miasto: 1
  3. Przemiana: 1
  4. Pęd: 1
  5. Rośliny: 1
  6. Ziarno: 1
  7. Ziemia: 1

  Uwspółcześniono:

  pisownię joty: prerje -> prerie, galerje -> galerie.

  Józef CzechowiczKamieńpędem

  1
  Maszyna, PrzemianaPędMiastoŚwiatło fosforyzujących drzew przepala kościane wieże
  drgnęło i potoczył się po płytach samochodów potok
  ulicę Złotą[1] ośnieżył
  kłębem bębniącym benzynowego dymu zabłękitnił na złoto
  5
  W rozwiewaniu się welonów i grzyw
  widać jasno że maszyna pieści
  krajobrazy się rwą
  lecieliśmy przez czarne mokre miasto
  naraz błysło przedmieście
  10
  wachlarze kratkowanych niw
  ZiemiaZiarno, RoślinyChrzęści żywioł pszeniczny
  każdy kłos inny
  jednak na wszystkich polach starej ziemi
  tysiącami się znajdą jednakowe
  15
  co rok takie same ma Reims[2] i Przemyśl
  a wszystkie złotopłowe
  Jeden taki zasuszony w kajecie[3]
  przy innym kosą przecięty skonał zając
  trzeci w brudnych rączkach trzymając
  20
  opowiadały mi dzieci
  że za plecami skrzydła mają
  (opalone ciałka dziewcząt pachniały nad rzeką jak prerie)
  teraz mknę bez skrzydeł na białym citroenie
  wiatr klaszcze nad mym pędem jak w cyrku galerie
  25
  pszenicę pochyla nad ziemię
  Jeden kłos dwa trzy kłosy
  nieskończoności płowe włosy
  giną rząd za rzędem
  za moim i nieskończoności pędem

  Przypisy

  [1]

  ulica Złota — ulica prowadząca z Rynku do kościoła oo. dominikanów w Lublinie; w kamienicy przy ul. Złotej 2 mieszkała poetka żydowskiego pochodzenia Franciszka Arnsztajnowa, która była bliską znajomą Czechowicza: razem wydali tomik Stare kamienie oraz w 1932 r. założyli Lubelski Związek Literatów. [przypis edytorski]

  [2]

  Reims (geogr.) — miasto w płn.-wsch. części Francji, słynne z katedry Notre-Dame de Reims. [przypis edytorski]

  [3]

  kajet (daw.) — zeszyt. [przypis edytorski]