Spis treści

  1. Drzewo: 1
  2. Dźwięk: 1
  3. Przyroda nieożywiona: 1
  4. Sen: 1

  Józef Czechowicznic więcejnuta na dzwony

  1
  cyganka dzwon spódnicy
  dzwon cyganka smagły przegub
  śniadolicy
  rozkwit południowych brzegów
  5
  Drzewochoinek dzwony wzdłuż toru
  o wagon biją jak puls
  złotolicego wieczoru
  wyglądam na rozłogach[1] pól
  Przyroda nieożywionapagórki wonne pagórki dzwonne
  10
  po widnokręgach lubią się włóczyć
  przystają tu i tam pokłonem
  leżącym wiolinowym kluczem[2]
  dlaczego dzwonem są te siwe oczy
  w księżycu wypełzłe
  15
  dlaczego broczy
  płomień bolesny
  na baranków babioletnią wełnę
  Dźwięko dzwony dzwony dzwon monotonny
  wszędzie jesteś dzwonie rzeczy i zdań
  20
  dysonansem[3] cienia natchniony
  stań
  Senbo cygankę dzwon spódnicy w choinach
  bo pagórki wieczorem śniade oczu siwy staw
  sen w mieście przypomina
  25
  ale naprawdę czas już wstać
  płynąć po falach pracach godzinach
  wpław

  Przypisy

  [1]

  rozłóg — tutaj: rozległy obszar. [przypis edytorski]

  [2]

  klucz wiolinowy, skrzypcowy (muz.) — znak na początku pięciolinii oznaczający, że dźwięk G notowany jest na drugiej linii od dołu. [przypis edytorski]

  [3]

  dysonans (z łac.; muz.) — współbrzmienie dwóch dźwięków dających wrażenie niezgodności; tutaj przen.: sprzeczność, rozbieżność. [przypis edytorski]