Spis treści

  1. Ciało: 1
  2. Księżyc: 1
  3. Marzenie: 1 2
  4. Morze: 1
  5. Wyspa: 1

  Charles BaudelaireKwiaty złaZapach egzotycznytłum. Antoni Lange

  1
  Ciało, MarzenieKiedy, zamknąwszy oczy — w ciepłą noc jesienną
  Czuję twojego łona gorejące wonie,Księżyc
  Jakieś szczęśliwe kraje marzeniami gonię,
  Nad którymi lśni księżyc kulą swą promienną.
  5
  Wyspa, Morze, MarzenieI widzę jakąś wyspę żyzną i leniwą
  Gdzie drzewa są szczególne i owoce słodkie,
  Gdzie ciało mężów razem[1] jest silne i wiotkie,
  A w czarnych oczach niewiast szczerość widzisz żywą.
  Kierowany twą wonią w te cudne klimaty
  10
  Widzę przystań, gdzie tłumem stanęły fregaty,
  Jeszcze dotąd strudzone morskiej fali szmerem,
  A zapachy palmowych gęstych wirydarzy[2],
  Nozdrza mi wydymają swym wonnym eterem
  I łączą się w mej duszy z pieśnią marynarzy.

  Przypisy

  [1]

  razem (daw.) — dziś: jednocześnie, zarazem. [przypis redakcyjny]

  [2]

  wirydarz (daw.; z łac. viridarium: ogród, park) — czworoboczny wewnętrzny dziedziniec, otoczony krużgankami (długimi gankami), często z ogrodem lub studnią; dawna nazwa małego ozdobnego ogrodu. [przypis redakcyjny]