Spis treści

  1. Kobieta: 1
  2. Kochanek: 1
  3. Lustro: 1
  4. Oko: 1
  5. Poeta: 1
  6. Przyroda nieożywiona: 1
  7. Sen: 1
  8. Uroda: 1

  Charles BaudelaireKwiaty złaPięknotłum. Antoni Lange

  1
  Uroda, Kobieta, Przyroda nieożywionaSenJam piękna, o śmiertelni, niby sen kamienny!
  Pierś ma, od której bolał każdy duch kolejno,
  Nieci w poetach miłość — wieczną i niechwiejną —
  I niemą jak istota materii niezmiennej.
  5
  Niby sfinks niepojęty władam na lazurze,
  Serce mam śnieżne; białość łabędziego puchu;
  Zmieniającego linie, nienawidzę ruchu.
  I nigdy się nie śmieję, ani łzą nie chmurzę.
  Poeta, KochanekPoeci, na wyniosłą mą patrząc postawę,
  10
  Na którą najdumniejszych spiżów wzięłam sławę,
  W ćwiczeniach będą trwali surowych a czystych;
  Lustro, OkoBowiem dla tych kochanków mych oczarowania
  Mam zwierciadła, gdzie piękniej wszystko się odsłania —
  Oczy me — wielkie oczy o blaskach wieczystych.