Spis treści

  1. Czas: 1
  2. Dusza: 1
  3. Dźwięk: 1 2
  4. Modlitwa: 1
  5. Noc: 1
  6. Obraz świata: 1
  7. Ogień: 1
  8. Trup: 1
  9. Wspomnienia: 1
  10. Zima: 1
  11. Śmierć: 1 2

  Charles BaudelaireKwiaty złaPęknięty dzwontłum. Adam [Zofia Trzeszczkowska] M-ski

  1
  Zima, Noc, Ogień, Wspomnienia, DźwiękI gorzko jest, i błogo zimą, w nocy cieniu,
  Przy ognisku, co parska i dym w górę śle,
  Słuchać wspomnień, co z wolna wstają w oddaleniu,
  Pod dźwięk dzwonów kościelnych śpiewających w mgle.
  5
  Dźwięk, Modlitwa, Obraz świata, CzasBłogosławione dzwony o silnej gardzieli,
  Co mimo starość krzepkie, raźne — wierny krzyk
  Ślą, co dzień na modlitwę zwołując czcicieli,
  Jak wiarus, co wiek czuwać pod namiotem zwykł!
  Dusza, Śmierć, Śmierć, TrupMój duch — to dzwon pęknięty, co gdy się szamoce
  10
  W nudzie, pragnąc zaludnić pieśnią długie noce,
  Głos jego osłabiony — często w złudzeń grze —
  Wydaje się chrapaniem rannego — przez losy,
  Co leży zapomniany pod trupimi stosy,
  Który w strasznym wysiłku nieruchomy mrze!