Spis treści

  1. Niebo: 1
  2. Szatan: 1
  3. Tęsknota: 1

  Charles BaudelaireKwiaty złaEpigraf[1] na potępioną książkętłum. Antoni Lange

  1
  Czytelniku sielankowy,
  Trzeźwy, spokojny człowieku.
  Rzuć tych pieśni kwiat niezdrowy,
  Wykąpany w orgii ścieku.
  5
  Szatan, Niebo, TęsknotaJeśli cię szatan nie wdrożył,
  W swej retoryki misterie[2],
  Lepiej, byś księgę odłożył,
  Bo znajdziesz we mnie — histerię!
  Lecz jeżelibyś zrozumiał,
  10
  Jak w otchłań spoglądać trzeba,
  Czytaj, byś kochać mię umiał!
  Duchu, co tęsknisz — i nieba
  Szukasz, by stanąć w tym niebie,
  Żałuj mię!… Lub przeklnę ciebie.

  Przypisy

  [1]

  epigraf (z gr.) — inskrypcja, pamiątkowy napis umieszczany zwykle na pomnikach, grobowcach czy budynkach, stanowiący wyróżniany element architektoniczny. [przypis edytorski]

  [2]

  misterie — dziś popr.: misteria. [przypis edytorski]