Spis treści

  1. Cierpienie: 1
  2. Kobieta: 1

  Krzysztof Kamil BaczyńskiUgory

  1
  Gwiazdo moja poranna — przebijasz mi czoło,
  abym mógł dzień zobaczyć, który w okna bucha
  rozpalonym potokiem. Nad nim światła gołąb,
  a w nim żelaza gorycz i czasu posucha.
  5
  Otom ja, ziemia skwarna, po tabunach dzikich
  ziejąca jeno[1] — siarką i dymiąca grozą,
  gdzie dogasają z wolna ciała wojowników,
  a nad nią niebo z ognia, jakby ręką bożą
  przekreślone i tylko w nim obłoki-struny
  10
  i błyskające bramy czy ciche pioruny.
  I leżą tak odłogiem, Kobietai jeno mi dane
  małe ciało kobiece, a w nim dusza ptaka,
  która wyrasta na mnie lirą albo dzbanem,
  lub jak dymiącej sprawy ludzkiej dłonią skrycie
  15
  jest na powłoce martwej — mej pamięci życiem.
  I tak się poję przez nią. O wyschnięte rzeki!
  Przy drogach żaby suche jak gałązki ścięte
  i do wzroku przyrosłe przekłuły powieki
  pękniętych serc skorupy, co nie wzejdą dźwiękiem.
  20
  To tłumy rozbawione ich światłem i trwogą
  i odważne, bo liczne, roztarły je nogą.
  O! Nie opłaczę serca mej ziemi namiętnej,
  tych skarg waszych jak dymy idące w obłoki,
  tych waszych snów-gałęzi, co jak niebo piękne,
  25
  tych, co w żalu żegnałem czarne od posoki.
  O! Nie wypowie lira duszy krwią napięta,
  bo choć jest wszechobjęciem, wszechmęką — nie święta,
  bo pokalana jednym nienawiści słowem
  i jedną skargą ścięta w krzyże purpurowe,
  30
  które na plecach nosić w milczeniu przez wieki
  i nim je wypowiedzieć — stać się pierw człowiekiem.
  Ale ja czuję niebo, co mi do ust schodzi
  jak chleb ognistych czynów, i pieśni jak liście
  szumiące od aniołów i pełne narodzin
  35
  duchów strzelistych jakby świerków słupy złote,
  i kilka czuję serc, co są jak w ziemi młoty
  przed wiekiem zakopane, które z wolna rusza
  opór korzeni prężnych, w których czeka dusza.
  Ale ja czuję pieśni, co ledwo się pyłem
  40
  traw złotych poczynają w rozrąbanej ziemi,
  i słyszę, gdy powstają rycerze przez siłę
  i przez światło. Od blasku jeszcze stoją niemi,
  jeszcze palce prostują jak łodyżki młode
  i widzą świat przez ciepło jak przez drżącą wodę,
  45
  jeszcze im puch porasta na kitach czapraków[2],
  a już się palce w wietrze dziesiątkami ptaków
  rozfruwają po niebie i zgarniają przestrzeń
  i dudni rozwiązane jak supeł powietrze,
  i dudni, choć szkielety krzyżów jeszcze gniotą.
  50
  CierpienieOto, gwiazdo poranna, czuję łuny młotów.
  O gwiazdo! Jeśli nawet w twym blasku mi zasnąć,
  ja czuję: te płomienie ból zrodził. Nie zgasną.

  28 V 42 r.

  Przypisy

  [1]

  jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [2]

  czaprak — tkanina umieszczana pod końskim siodłem. [przypis edytorski]