Spis treści

   Krzysztof Kamil BaczyńskiJuwenilia IIHellada[1]

   1
   Kolumny mdleją cieniami,
   bluszcz gryzie słodki jak biel marmur,
   błękitne wzgórza pełzają po miękkim morzu,
   cisze spadają w dłonie bogactwem za darmo,
   5
   w szept mgieł schodzą strumienie w cierpkich błyskach noży.
   Można nic nie mówić,
   w chmurach się położyć,
   wędrować:
   w drodze napotkam omdlałą świątynię Nike[2],
   10
   obejmę miękko dłońmi — przyjacielskim splotem,
   w góry zmącone echem — pasterskim pokrzykiem,
   pójdziemy wolno nad groby zgubionych homerów[3].

   Przypisy

   [1]

   Hellada — ogólne określenie starożytnej Grecji. [przypis edytorski]

   [2]

   Nike (mit. gr.) — bogini zwycięstwa. [przypis edytorski]

   [3]

   Homer — autor fundamentalnych dla kultury europejskiej eposów greckich: Iliady i Odysei; żył w VIII w. n. e. [przypis edytorski]